Congress Committees

STEERING COMMITTEE
Artan Halimi, FITCE
Andrzej Jajszczyk, AGH
Jakub Kozioł, PROIDEA
Andrea Penza, FITCE
Stefan Rugel, FITCE
Heinz Weiskirchner, FITCE
new members will join soon


GENERAL CHAIR
Andrzej Dulka, SIT, FITCE Poland

TECHNICAL PROGRAM CHAIR
Andrzej Jajszczyk, AGH

TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE MEMBERS
George Agapiou, FITCE
Jordi Mongay Batalla, Instytut Łaczności
Piotr Boryło, AGH
Piotr Chołda, AGH
Vincenzo Cortese, FITCE
Jerzy Domżał, SIT AGH
Mariusz Głąbowski, Politechnika Poznańska
Artan Halimi, FITCE
Sławomir Hanczewski, Politechnika Poznańska
Mirosław Kantor, AGH
Adrian Kliks, Politechnika Poznańska
Peter Leonhardt, University College London
Marcin Niemiec, AGH
Jacek Rząsa, AGH
A. R. Valdar, University College London
Marlies Van der Wee, FITCE
Patrick Verriest, FITCE
Heinz Weiskirchner, FITCE
Arkadiusz Wiśniewski, Networks
Robert Wójcik, AGH
Piotr Zwierzykowski SIT, Politechnika Poznańska
new members will join soon


TREASURER/FINANCE CHAIR
Marek Rusin, SIT, Politechnika Warszawska

PUBLICATIONS CHAIR
Piotr Zwierzykowski SIT, Politechnika Poznańska

NATIONAL ORGANIZING CHAIR
Wojciech Hałka SIT
Mirosław Stando SIT
Jerzy Paczocha SIT


LOCAL ORGANIZING CHAIR
Jerzy Domżał, SIT AGH

INFORMATION CONTACT
Ewa Woroszyło, SIT

WEBMASTER
Maciej Sobieraj, SIT Politechnika Poznańska

Registration Rules